Surat Adh-Dhuha lengkap dengan terjemahan dan Latinnya

Bacaan Surat Adh-Dhuha lengkap dengan terjemahan dan Latinnya

<img src="adh-duha.jpg" alt="Surat Adh-Dhuha lengkap dengan terjemahan dan Latinnya ">

Audzubillahi minasyaitan nirrajim
Bismillahirrahmanirrahiim

1.    Wadhdhuhaa
2.    Wallayli idzaa sajaa
3.    Maa wadda'aka rabbuka wamaa qalaa
4.    Walal-aakhiratu khayrul laka mina l-uulaa
5.    Walasawfa yu'thiika rabbuka fatardaa
6.    Alam yajidka yatiiman faaawaa
7.    Wawajadaka daallan fahadaa   
8.    Wawajadaka 'aa-ilan fa-aghnaa
9.    Fa-ammaa lyatiima falaa taqhar
10.    Wa-ammaa ssaa-ila falaa tanhar
11.    Wa-ammaa bini'mati rabbika fahaddits

Artinya :

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
1.    Demi waktu matahari sepenggalahan naik,”
2.    dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),”
3.    Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci” kepadamu.
4.    Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan).”
5.    Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu , lalu (hati) kamu menjadi puas.
6.    Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu ?”
7.    Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.”
8.    “Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.”
9.    “Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.”
10.  “Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.”
11.  “Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.”

Download MP3 Surat Adh-Dhuha (Ahmad Saud)

Insya Allah cukup ya postingan mengenai  Surat Ad-dhuha lengkap dengar arti dan latinnya.
Waalaikum salam WR.WB