10 JENIS ORANG ISLAM YANG KEJAM

Sufyan Atsauri berkata: "Sepuluh macam kekejaman ialah :

1.    Seorang yang berdoa untuk dirinya sendiri,dan tidak mendoakan untuk anak-anaknya dan kaum mukmin.
2.    Seorang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi tiap harinya tidak membaca seratus ayat.
3.    Seorang yang masuk masjid lalu keluar dan tidak sholat dua rakaat.
4.    Seorang yang berjalan melalui kuburan kemudian tidak memberi salam dan mendoakan ahli kubur.
5.    Seorang yang sampai di suatu kota pada hari Jum’at kemudian tidak sholat jemaah.
6.    Seorang yang di daerahnya didatangi oleh seorang alim, tiba-tiba tidak mahu belajar apa-apa daripadanya.

7.    Dua orang yang bertemu di perjalanan dan masing-masing tidak menanyakan nama kawannya itu.
8.    Seorang diundang pada jamuan tiba-tiba tidak datang.
9.    Pemuda yang tidak ada kerja dan tidak mau belajar ilmu dan kesopanan.
10.    Seorang yang kenyang sedang dia tahu bahwa tetangganya lapar, tetapi tidak diberi dari makanannya itu.


Termasuk di bagian mana kah anda.? semoga tidak satupun.