Anjuran Wudhu dan Menyempurnakannya

Firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, apabila hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah."(Q.S. Al-Maidah 6)

Rosulullah Saw bersabda, “Kuncinya sholat adalah suci."(HR. Abu Dawud dan Tirmudzi)

Rosulullah Saw bersabda, “Siapa saja berwudhu seraya membaguskannya, kemudian sholat dua raka’at, yang dua raka’at itu hatinya tidak terbentik keinginan duniawi, maka ia keluar dari dosanya seperti ketika dilahirkan ibunya."(HR. Al-Ihyaa hal. 116, jilid 1)


Rosulullah Saw bersabda, “Apabila seorang muslim berwudhu kemudian dia berkumur, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Apabila ia masukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan lagi, maka keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Apabila ia basuh mukanya, maka keluarlah dosa-dosa dari mukanya hingga dosa-dosa itu pula keluar dari bawah bibir kedua matanya. Apabila ia basuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua tangannya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Apabila ia usap kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya hingga keluar dosa-dosa itu dari bawah kedua telinganya. Apabila ia basuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dari kedua kakinya hingga keluar pula dosa-dosa itu dari bawah kuku kedua kakinya. Kemudian perjalannya ke masjid dan sholatnya (sholat sunah) merupakan ibadah sunat baginya."(HR. Al-Ihyaa hal. 116, jilid 1).

Rosulullah Saw bersabda, “Basuhlah cela-cela jari tangan kalian, maka tidak akan dibasuh oleh Allah pada hari kiamat dengan api neraka." (HR. Duruquthni)

Keterangan:

Sebelum berwudhu disunatkan membasuh tangan. Yaitu antara jari-jari tangan dibasuh dengan air. Membasuh diantara jari-jari tangan termasuk kesempurnaan wudhu.

Rosulullah Saw bersabda, “Kecelakaan besar dari api neraka bagi tumit-tumit (yang tak terbasuh dalam berwudhu). Maka sempurnakanlah wudhu."(HR. Muslim dan Abu Dawud)

Keterangan:

Hadis-hadis di atas menerangkan betapa pentingnya menyempunakan wudhu. Untuk menyempurnakan wudhu, sebaiknya hal-hal yang sunat di dalam wudhu dilaksanakan. Yaitu:
 • Membaca basmalah.
 • Membasuh dua telapak tangan sebelum membasuh muka.
 • Berkumur.
 • Memasukkan air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan lagi (istinsyaq).
 • Mengusap seluruh kepala dengan air.
 • Mengusap dua telinga dengan air, baik bagian luar atau bagian dalamnya.
 • Membasuh jenggot yang lebat dengan memasukkan jari-jari tangan ke dalam jenggot itu.
 • Membasuh jari-jari kaki / tangan.
 • Mendahulukan yang kanan dari yang kiri dari anggota wudhu.
 • Mengulang sampai tiga kali dalam bersuci.
 • Muwalah, yaitu mengerjakan rukun-rukun wudhu secara beruntun tanpa dipisah oleh waktu yang lama.
Dan masih banyak lagi hal-hal yang sunat dalam berwudhu seperti melebihkan dalam membasuh tangan dan kaki dari bagian yang wajib dibasuh.

sumber: Kitab “At-Targhiib Wat-Tarhiib"